Štefan Papčo
Bivak

2008, objekt

Recenzie na dielo: Bivak

Recenzie na autora: Štefan Papčo