Štefan Papčo
Arena Reload

2009, kombinovaná technika

Model fiktívneho priestoru, založený na generovaní vybraných kľúčových pasáží horolezeckých ciest. Spôsob výberu nieje podriadený obtiažnosti prípadne estetickej hodnote tvaru, ale vychádza zo pseudopoetiky konkrétnych názvov ciest. Ruská ruleta VI A3, Cesta Hladných V+A0, Psycho-vertical VI+A3, Nirvána VI A4, Neklidné duše VII+ a iné tvoria nadstavbu štandardného lezeckého prostredia. Na konkrétnych názvoch sa odráža spôsob lezeckého prístupu ku tvorbe a hodnote vybraného miesta. V „lezeckom svete” tvoria podobné názvy podvedomú psychologickú hru. Vytvárajú strach a stres zo zlyhania pred začiatkom reálneho lezenia. 3D modely získané prostredníctvom fotogrametrie sú pretransformované do geometrických modelov (modulov). Spojenie jednotlivých stien vytvára fiktívny, uzavretý priestor formálne príbuzný tvarosloviu umelej lezeckej steny. Očisťuje prirodzené vlastnosti a definuje náhradné prostredie. Model „Arény“ je osadený do schémy diela Donalda Judda. Pohyb v reálnych, virtuálnych a syntetických priestorových rovinách je determinovaný úvahou o možnom pohybe samotného priestoru.

Recenzie na dielo: Arena Reload

Recenzie na autora: Štefan Papčo