Peter S. Briggs
Bivak

Papčov Bivak, ako aj mnohé z jeho ďalších horolezectvom inšpirovaných diel, skúma praktiky, ktoré homo sapiens používa v snahe o kontrolu nad kúskami zemskej topografie. Umelec smeruje svoju pozornosť k tomu, čo on sám nazýva "alpské krajiny" a snáď z nutnosti poukázať na technickú dimenziu ľudského využívania tohto prostredia: horolezeckej stene, istiacim lanám, spacím vakom a podobne. Papčova "alpská krajina" skúma iné ako ľudské stavby – hornatý priestor spevnených plôch, vertikálne výzvy a teplotné extrémy: miesto pomenované "Alpy" na konci 16. storočia a geologicky definované o niekoľko sto rokov neskôr. Ľudia určili parametre tejto krajiny. Oni definovali relevantnosť alebo centrálnosť jej vybraných vlastností: pohľadov, doskovej tektoniky, zrážok a podobne. Papčo, tak ako iní krajinári pred ním, skúma tento priestor a vytvára krajinu cez priestorové vymedzenie a topografickú klasifikáciu, ktoré nám v konečnom dôsledku uľahčujú našu kontrolu nad ňou.Papčov osobitný záujem je krajina hraničná. Rovnako ako filmár Werner Herzog, aj on hľadá miesta, ktoré sú náročnejšie a menej ústretové. Tak ako Herzog, Papčov Bivak vytvára rozprávanie, ktoré zachytáva aktuálne rozmary klímy a ich vplyvu na jeho drevenú náhražku človeka. Jeho kamera, zameraná na utáborenú a istenú sochu zaznamenáva informácie, ktoré pomáhajú definovať, ovládať, využívať a (aspoň virtuálne) byť súčasťou tejto vzdialenej krajiny. Hviezda tejto show, imobilná múmia nechaná napospas osudu, je izolovaná v zmrazenom okrajovom prostredí a definuje toto územie ako „človekom obsadené“. Jej prítomnosť vyvoláva veľkolepý pocit, je zhmotnenou adaptačnou stratégiou, zdvíha adrenalín a predpovedá budúcnosť archeológiám ako stratené lietadlo absorbované do andského ľadovca. To je podstatou krajinárskeho umenia, nášho sklonu k záznamu a definíciám vlastností a významov priestorov, ktoré obývame. Papčo túto snahu obdarúva naliehavosťou. Jeho blízke stretnutie s periférnym prostredím a naše technológie podmaniť si dávajú nutnú pauzu na prehodnotenie našou posadnutosťou nad kontrolou miesta, či situácie ktorej hovoríme "krajina".