Pavla Sceranková
Umenie nezmerateľných vedeckých otázok I.

2011

Recenzie na dielo: Umenie nezmerateľných vedeckých otázok I.

Recenzie na autora: Pavla Sceranková