Pavla Sceranková
Planetárna sústava

2013

vlna, oceľová os, pletacie potreby, SNG

Model slnečnej sústavy v mierke. Planéty zastupujú gule z vlny. Slnko centrálna os. Medzi planétami a Slnkom sa v priebehu trvania výstavy buduje spojenie pletením. 

Recenzie na autora: Pavla Sceranková