Pavla Sceranková
Áno alebo nie (zo série Návšteva doma)

2010

rozbitá lampa, rádiové anténky, veľkosť variabilná, súkromná zbierka

Recenzie na autora: Pavla Sceranková