Pavla Sceranková
Takmer (zo série Návšteva doma)

2010

Recenzie na autora: Pavla Sceranková