Ľubomír Ďurček
Softland. 2. V. 1990 – 1. V. 1991.

1991, fotografia

1990 – 1991
súbor 514 digitalizovaných diapozitívov so zvukom,
súčasť autorského softwaru; cca 50 min.

Rozmerný súbor diapozitívov vznikol v priebehu jedného roku ako
asociatívna obrazová séria, rekonštruujúca obrazovú pamäť, ktorá
je dnes kaleidoskopickou správou o nikdy nenaplnenom potenciáli
udalostí raných 90. rokov.
Mira Keratová

Recenzie na autora: Ľubomír Ďurček