Ľubomír Ďurček
ROH. 9. MÁJA 1987.

1987, fotografia

čb fotografia, 1987, SNG Bratislava
Performancia sa odohrala v deň výročia ukončenia
2. svetovej vojny, ktorý bol vo východnej Európe Stalinom
ustanovený z pôvodného 8. mája na 9. mája.
Mira Keratová

Recenzie na autora: Ľubomír Ďurček