Ľubomír Ďurček
1. MÁJA 1978. PKO.

1987, fotografia

čb fotografia, 1987
V deň Sviatku práce autor oddychoval na nájdenej naklonenej lavičke
pred Parkom kultúry a oddychu v Bratislave, kde sa s publikom
náhodných okoloidúcich vciťoval do jej bizarného tvaru.
Mira Keratová

Recenzie na autora: Ľubomír Ďurček