Ľubomír Ďurček
Mechanické pohľady. 1. máj 1980, 10:00 – 11:00 h.

1980, fotografia

Bratislava 1980
súbor 28 digitalizovaných diapozitívov so zvukom,
súčasť autorského softwaru; cca 3 min.

Séria diapozitívov vznikla v priebehu jednej hodiny počas povinných
verejných osláv Sviatku práce. Autor tu v krátkych intervaloch stláčal
spúšť fotoaparátu, ktorý mal priviazaný na ruke a snažil sa zachytávať
len svoje mimovoľné pohľady. V časoch kádrových posudkov, ktoré
vyhodnocovali politickú angažovanosť občanov, si stanovil cieľ,
“zachytiť udalosť bez osobnej angažovanosti”. Po vyvolaní záberov
sa sada diapozitívov nechcene rozsypala na zem a pri ich zbieraní
vzniklo nové, náhodné poradie.
Mira Keratová

Recenzie na autora: Ľubomír Ďurček