Ján Triaška
Transkripcia 4

2010, maľba

Recenzie na dielo: Transkripcia 4

Recenzie na autora: Ján Triaška