Ján Triaška
Transkripcia 2

2010, maľba

Recenzie na autora: Ján Triaška