Pavlína Fichta Čierna
Sestra otca mojej mamy a rodinný a politický kontext

2009, video

Recenzie na autora: Pavlína Fichta Čierna