Pavlína Fichta Čierna
Miesta v premene / indexy metamorfovaných zón

2013

spolupráca s Matejom Vakulom
dva eventy v Strážove a vo Višňovom pri Žiline, uskutočnené v jeden deň, na miestach diaľničného vstupu a budúceho diaľničného tunela 

Recenzie na autora: Pavlína Fichta Čierna