Olja Triaška Stefanovič

Olja Triaška Stefanovič sa narodila v Novom Sade v Srbsku; žije a pôsobí v Bratislave. V roku 2007 absolvovala magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (ateliér prof. Miloty Havránkovej, Katedra fotografie a nových médií). V roku 2002 získala štipendijný pobyt UNESCO v Španielsku, o rok neskôr vyhrala ďalšiu súťaž v rovnakej krajine. Má za sebou niekoľko samostatných výstav (napr. „Ružové tiene“, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, 2009; „Zóny“, Galéria Cypriána Majerníka v Bratislave 2009 a Galéria Fiducia v Ostrave (ČR), 2010). Zúčastnila sa na viacerých kurátorských výstav (napr. „Všetko o múzeu“, Slovenská národná galéria v Bratislave, 2008;
„1st Danube Bienale“, Múzeum Danubiana, 2009; „Zóna okraja II“, Galéria PF01, Bratislava, 2009.) V roku 2010 sa stala finalistkou 4. ročníka ceny Národnej galérie v Prahe a skupiny ČEZ pre mladého umelca „Cena 333“.
Pôsobí ako asistentka na Katedre fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
---------------------------------------------------
Olja Triaška Stefanovič was born in Novi Sad, Serbia. She lives and works in Bratislava. In 2007 she graduated from the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (studio of Professor Milota Havránková, Photography and New Media Department). In 2002 she obtained the UNESCO scholarship in Spain, where she won another contest a year later. She had several independent exhibitions (“Holes” - Slovak Culture Institue- Budapest, 2010, “Pink Shadows”, Slovak Union of Visual Arts
Gallery, Bratislava, 2009; “Zones”, Cyprián Majerník Gallery, Bratislava, 2009 and Fiducia Gallery in Ostrava, Czech Republic, 2010). She partook in various curatorial exhibitions ( Velocypedia, National Technical Library Prague 2011, “Everything about Museum”, Slovak National Gallery, Bratislava, 2008; “1st Danube Biennale”, Danubiana Museum, 2009; “Zones of PeripheryII” PF01 Gallery, Bratislava, 2009). In 2010 she became a finalist of the 4th year of the 333 Prize, given
by the Prague National gallery and ČEZ Group.
She works as an assistant at the Photography and New Media Department at the Academy of Fine Arts
and Design in Bratislava.