Olja Triaška Stefanovič
RUŽOVÉ TIENE

2009, fotografia

Fotograficky cyklus Ružové tienevznikol vroku 2009, vpriestoroch bývalého skladu na kyslú kapustu. Ten sa neskôr zmenil na sklad, vktorom sa vsúčasnosti vyrábajú atočia televízne seriály. Pri fotografovaní ma oslovila zvláštna prázdnota priestoru aticho televíznych kulís. Človek pozerajúc sa na televízne štúdio má túžbu transformovať toto prostredie, uskutočňovať svoju predstavu miesta vhodného pre svoje vlastné životné pôsobenie. Hlavný motív v mojich fotografiách predstavuje nepretržitú simuláciu ľudských osudov asamotnej reality. Snažila som sa zachytiť moment, keď sú kulisy zbavené príbehov ačakajú na ich náplň. Fotograficky cyklus Ružové tiene je príbeh opriestore, ktorý manipuluje asimuluje ľudské osudy a realitu.

Recenzie na autora: Olja Triaška Stefanovič