Olja Triaška Stefanovič
Bývalé priestory

2011, iné

„...Olja T. Stefanović posúva hranicu k periférnym teritóriám, ktoré sa ocitajú tesne pred svojim fyzickým zánikom. V minulosti obyvateľmi vyhľadávané miesta napr. bratislavské záhradné kino Hviezda nazvané Cinema (2008) alebo kúpele Centrál nazvané Swimming pool (2004) autorka zachytáva v čase pred demoláciou a vytvára tak obrazy miznúceho sveta. Dokumentuje ich opustené, osamelé, zanedbané a sú len spomienkou svojej zašlej slávy. Olja T. Stefanović viaže svoju tvorbu ku kultovým miestam, miestam poznamenaným svojou všeobecne známou históriou. Svoju rolu tu zohráva kolektívna pamäť obyvateľov určitého mesta. Prázdne biele plátno kina stojí akoby v kontraste k okolitému zanedbanému prostrediu. Táto situácia hovorí o „smrti“ miesta, o situácii v ktorej musí pôvodná zástavba ustúpiť novej architektúre, často veľmi chladnej s neurčitým významom administratívnej resp. multifunkčnej budovy. Budovy, ku ktorej si už miestni obyvatelia asi len veľmi ťažko vytvoria vzťah a opradú spomienkami. Bohunka Koklesová, Text z katalogu ku výstave " Zóna Okraja"

Recenzie na autora: Olja Triaška Stefanovič