Ján Triaška

Ján Triaška (1977, Nový Sad) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri maľby prof. Jána Bergera, kde v roku 2007 absolvoval aj doktorandské štúdium. Svoju tvorbu prezentoval na mnohých autorských výstavách, ale aj spoločných projektoch súčasného umenia.
„Autor prešiel od multimediálnych presahov maľby, ktoré Mira Putišová výstižne pomenúva ako Medzistav. „Medzistav je chápaný ako poloha tvorby, nachádzajúca sa medzi tradične chápanou podobou obrazu – produktu média maľby a jeho novými formami generovanými digitálnymi technológiami.“ Lucia Gregorová zasa na autorovej výstave Apartmán posúva túto situáciu do inej polohy, aj tým, že jej koncepcia sa pozerá „na obraz ako štruktúru, pole znakov, ktoré sa navzájom prekrývajú, spolupracujú.“
Z hľadiska maliarskej tradície sú maľby Jána Triašku aj deštruktívnymi. Nepokračujú v tradícii slovenskej moderny, ale nie sú ani eklektickými aby relativizovali tradíciu. Ich charakter je inovatívny, prináša svoj názor. Triaška je zaujímavým príkladom, ako neskĺznuť do slepej uličky maľby, ale práve z týchto konzervatívnych a hĺbavých podstát vyťažiť veľmi individuálnu skúsenosť. “

(Gabriela Garlatyová, úryvok z kurátorského textu k autorovej výstave J. T. SHOWROOM)