Peter Tajkov
Revelation 11, Measuring of the Temple

Matúš Lányi dielom Revelation 11, Measuring of the Temple nadväzuje na svoj už erbový výtvarný program spojený s reinterpretáciou známych tém kresťanskej ikonografie, či skôr len samotných biblických citátov. V tomto diele sa oprel o jediný prorocký spis Nového zákona – Zjavenie apoštola Jána. Konkrétne ide o jedenáste zjavenie - Meranie chrámu a dvaja svedkovia. Lányi podáva vlastný výklad tohto kresťanského námetu založený na percepcii sakrálneho objektu (v tomto prípade chrámu sv. Martina v Spišskej Kapitule)jednak ako pevne uchopiteľného architektonického priestoru daného jeho pôdorysom a na druhej strane ako miesta s nemerateľným priestorom spirituálnym. Tento aspekt kresťanského chrámu vníma ako signifikantnejší - pôdorys kostola prezentuje skôr ako jeho znak, či symbol a na umocnenie tohto významu vztvára ho umiestňuje na športové ihrisko - plochu naopak s výsostne svetským a hlavne jasne zmerateľným poslaním. Lániyho práca sofistikovaným spôsobom ponúka aktualizáciu tém a posolstiev, ktoré stáročia výrazným spôsobom modelovali kultúrne prostredie západnej civilizácie, práve v čase, keď ich tradičné komunikačné kanály zanikajú v mediálnom hluku.