Peter Tajkov

Transkripcia 4

Priznám sa, že s doterajšou tvorbou Jána Triašku som sa zatiaľ stretol len okrajovo, avšak táto maľba ma zaujala na prvý pohľad. Pre mňa pozoruhodná konceptuálna poloha, s akýmsi katarzným účinkom smerom k samému sebe a zároveň zrkadliaca subjektivitu verdiktov výtvarnej kritiky. Premaľovať svoje, p ...

Ikonka a sušiace sa orechy na gamatke

Ďžuppovej obraz Ikonka a sušiace sa orechy na gamatke má, ako už v poslednom čase tradične, aj jej autorský písaný komentár, ktorí nás núti vnímať ho ako súčasť diela. Neviem, či autorka pociťuje potrebu ešte dorozprávať už bez tak značne naratívnu maľbu, alebo má jednoducho aj literárne sklony. Tak ...

Revelation 11, Measuring of the Temple

Matúš Lányi dielom Revelation 11, Measuring of the Temple nadväzuje na svoj už erbový výtvarný program spojený s reinterpretáciou známych tém kresťanskej ikonografie, či skôr len samotných biblických citátov. V tomto diele sa oprel o jediný prorocký spis Nového zákona – Zjavenie apoštola Jána. Konkr ...