Matúš Lányi
Windows

maľba

Neodarwinovská teória, ktorá bola základným podnetom pre vznik troch maliarskych cyklov nazvaných "Windows", prirovnáva vývoj človeka k tečúcej rieke génov - mikroentít odovzdávajúcich si neviazane informácie a generujúcich nové originálne mikroentity. Počítačový digitálny systém funguje tiež na základe spájania základných jednotiek - bajtov a generovania nových. Priestor pre ich množenie je nekonečný. Systém Windows má však svoju hierarchiu a poriadok. Počnúc dôležitým bajtom končiac kurzorom, teda akýmsi transcendentnom, ovládajúcim a usmerňujúcim tok bajtov. Podobne je to aj u ľudí. Náš spoločenský systém má tiež hierarchiu. Jeho základnou jednotkou je človek a rovnako stojí na princípe externého nepoznaného ovládača – transcendentna. "Zjavenie apoštola Jána" (Revelation) je námetom záverečného cyklu série "Windows", nazvaným REVELATION. Nezvratný proces neželanej autodeštrukcie počítačového systému býva zväčša zapríčinený zanedbaním alebo ignorovaním jeho systémových požiadaviek. Tento proces, rovnako ako proces zániku sveta, sprevádza niekoľko "výstražných hlásení, trúbení anjelov a mocných hlasov", ktoré nám zdanlivo dávajú šancu na odvrátenie fatálnych následkov, ale v skutočnosti iba predlžujú okamih, počas ktorého prenikáme hrôzou a obavami z následkov tejto deštrukcie. It is done!

Recenzie na autora: Matúš Lányi