Mira Sikorová-Putišová

Umenie v prospech verejného priestoru

Problematika verejného priestoru je v tvorbe Mateja Vakulu zásadnou platformou a s použitím viacerých prístupov sa jej venuje prakticky už od štúdií na Vysokej škole výtvarných umení. Absolvoval ju v roku 2008 v ateliéri Ilony Németh na Katedre multimédií a intermédií. Profilácia tohto ateliéru peda ...

Tomáš Rafa. Keď sa extrémizmus stane témou umenia

Je pomerne zriedkavým, ak nie dokonca precedensom, keď je na slovenského výtvarníka kvôli umeniu podané trestné oznámenie a čelí i finančnej pokute. Na druhej strane je zas príznačným, že sa to udialo v českom prostredí, ktoré má oproti slovenskému v oblasti trestných postihov za výtvarné umenie už ...

Anton Čierny Zapomenuté vzdálenosti

Realizácia Zapomenuté vzdálenosti, ktorá bola príspevkom Antona Čierneho do prehliadky umenia vo verejnom priestore organizovanej Domom umenia v Brne[1], sa svojou formou výrazne vymedzovala voči viacerým dielam na prehliadke. Tie boli skôr bežnými sochami, inštaláciami či site-specific zásahmi ...

Bivak

V diele Bivak, osadenom do steny Lomnického štítu a nórskeho Jossingfjordu sa stretáva niekoľko faktorov. V zásade ide o sochu, dokonca ojedinele realistickú, dnes sú totiž takéto podoby skôr zriedkavé, ak si odmyslíme súčasnú paralelnú produkciu mainstreamového, ale nekvalitného figurálneho sochárs ...

Here and Now

V realizáciách autora, pôvodným školením sochára, sa pomerne skoro objavil prvok manipulácie, zabezpečený vstupom elektronického média do diela a neskôr používaním digitálnej technológie. Podmienili vznik rozporu medzi zobrazením i vnímaním detailu (časti) a celku - ako v prípade jeho prelomovej vid ...

Diana

Maľbám Lucie Dovičákovej náležia prívlastky provokujúce a podvratné, keďže autorka rozhodne oplýva talentom trefne pomenovať vybranú skutočnosť a dodať jej osobitú pointu. Tá nemusí byť až tak prekvapivou, keď si uvedomíme, že situácie, ktoré výtvarníčka spracováva, nám môžu byť (i dôverne) blízke, ...

Trophy

Objekty sú ďalšou oblasťou tvorby autora popri prácach vo sfére digitálneho umenia, ktoré u neho dominovalo v prvej polovici minulého desaťročia. Tie charakterizoval prístup, definovaný ako „hackerský“ a pripomínajúci stopy počítačových vírusov. Marek Kvetan komprimáciou, manipuláciou či prekódovaní ...

Dobrovoľný koniec

Zdanlivo roztopené ohrievacie teleso s priznanou funkčnosťou (je zapojené v elektrickej sieti), a tým aj účelom, je modelom simulakra, evokujúceho moment zastavenia sa v procese, ktorý je však iluzívny - na rozdiel od modifikovaného readymade. Toto paradoxné prepojenie fikcie so skutočnosťou má pôvo ...