Mira Sikorová-Putišová
Trophy

Objekty sú ďalšou oblasťou tvorby autora popri prácach vo sfére digitálneho umenia, ktoré u neho dominovalo v prvej polovici minulého desaťročia. Tie charakterizoval prístup, definovaný ako „hackerský“ a pripomínajúci stopy počítačových vírusov. Marek Kvetan komprimáciou, manipuláciou či prekódovaním transformoval digitálne zobrazenia, pochádzajúce z rôznych zdrojov a kultúrnych kontextov (najmä filmy, webstránky, texty koránu a ďalšie), do takých, ktoré vykazovali nielen výrazný presun od hmatateľných, ba až expresívnych (porno obrázky z webstránok či zachytávajúcich smrť alebo nehody) podôb, do kultivovaných, dokonca až sterilných striktných geometrických foriem. Všetky však zastrešoval spoločný akcent – zneistenie vznikajúce stratou pôvodného východiska, smerujúce ku pocitu, že systém istým spôsobom zlyhal. Aktuálne objekty formálne korešpondujú s jeho rannými prácami, tentoraz sa však cieľom jeho záujmu stalo parafrázovanie významov a funkcií bežných objektov. Kvetan využíva logiku, ktorá ich obracia naruby, a to doslovne. Dielo Trophy/Trofej mení predstavy pôvodnom účele interiérového doplnku. Vtipným „vykuchaním“ preparovanej hlavy jeleňa, je spochybnený nielen dôvod existencie tohto objektu pre ozdobu, ale je nastolený nový, ktorý je autorovou odpoveďou na poklesnutú formu gýča, no podvratne prostredníctvom použitia takmer totožnej formy. Hoci je realizácia Trophy výrazne odlišného charakteru oproti spomínaným prácam v digitálnom umení, predsa majú spoločnú črtu: ich podoby dané transformáciou, v prípade tohto objektu by sme ju mohli označiť ako posun či korekciu, môžu položiť otázku, kde nastala chyba.