Roman Ondák
Nakoniec to všetko dobre dopadne / It Will All Turn Out Right in the End

2005, inštalácia

2005-2006, 10:1 zmenšený model Turbínovej haly v Tate Modern Mode
Courtesy Galerie Martin Janda, Wien

Recenzie na autora: Roman Ondák