Roman Ondák
Dobré pocity v dobrých časoch / Good Feelings in Good Times

2003, inštalácia

Kunstverein, Kolýn nad Rýnom
Courtesy Galerie Martin Janda, Wien

Recenzie na autora: Roman Ondák