Peter Kalmus
Strunové nástroje I. – IV.

1990, objekt

1990–2001. SNG Bratislava

Recenzie na autora: Peter Kalmus