Peter Kalmus
(De)monštrančné prostredie

1998, inštalácia

Work in progress od roku 1998

Recenzie na autora: Peter Kalmus