Martin Špirec
Kompozícia s mamutom II

2013

Podakovanie Slovenskému národnému
múzeu v Bratislave

Recenzie na autora: Martin Špirec