Martin Špirec
IC Pleistocén

2013

Poďakovanie za pomoc pri realizácii:
Alžbeta Líšková, Martin Kubina, Tomáš Vyšny?

Recenzie na autora: Martin Špirec