Jarmila Sabová-Džuppová
Veslo

kombinovaná technika

Mozaika v našej kúpeľni. Aby sa vo vani nevylihovalo, nedriemalo, aby sa myslelo na plavbu.

Recenzie na autora: Jarmila Sabová-Džuppová