Jarmila Sabová-Džuppová
Perinový obraz

maľba

Podľa textu z denníkov Rudolfa Slobodu, kde bolo o tom, ako sa pohádal večer so ženou a ona sa v poryve hnevu zakryla perinou bez obliečky "ako kusom mäsa".

Recenzie na autora: Jarmila Sabová-Džuppová