Jana Kapelová
Moja pamäť je zrkadlo, na ktoré mi dýchli

2012

Recenzie na autora: Jana Kapelová