Jana Kapelová
Kunsthalle – súhrnná správa o stave ustanovizne

2011

2011 – 2012, šesťkanálové video, 2 hod 20 min

Recenzie na autora: Jana Kapelová