Dorota Sadovská
Spätosť

2013

plášť budovy Rigturmu vo Viedni, Rakúsko
foto: Robert Newald

Recenzie na autora: Dorota Sadovská