Dorota Sadovská
Maďarsko (na modrej Slovenska)

2013, inštalácia

Národná identita, Galéria Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, 2013
foto: Dorota Sadovská

Recenzie na autora: Dorota Sadovská