Cyril Blažo
Pekný žobrák

2009

strana z knihy s prevrátenou zadnou stranou

Recenzie na autora: Cyril Blažo