Vladimíra Büngerová

Pavlína Fichta Čierna

Monológy Pavlíny Fichty Čiernej „Zaujímam sa o ľudský príbeh a individuálne prežívanie situácií, ktoré obrátenou optikou konfrontujú naše svedomie.“ Pavlína Fichta Čierna Hlavným médiom a ťažiskovým vyjadrovacím prostriedkom Pavlíny Fichty Čiernej (1967) je video. Časť z nich autorka pripravuje ...

Tomáš Džadoň - Pamätník ľudovej architektúry

V roku 2006 vznikla v tvorbe Tomáša Džadoňa (1981) osudná fotomontáž, na ktorej je zobrazené spojenie paneláku a pár dreveníc v zimnej nálade na popradskom sídlisku. Z tejto jednoduchej a zároveň fatálnej myšlienky, kde soklom je panelák, na ktorom stoja drevenice ...