Jana Geržová

Viera Devečková

Tvorba Eji Devečkovej (1982) predstavuje v generácii vstupujúcej na slovenskú scénu koncom prvej dekády nového tisícročia neobvykle tematicky koncentrovaný projekt. V ňom s jemným ironickým nadhľadom komentuje do seba uzavretý svet umenia s dôrazom na celé spektrum inštitucionálnych rituálov, ktoré ...

Jana Kapelová

Jana Kapelová je mladá umelkyňa, ktorá skúma a kriticky reflektuje sociálne, kultúrne a s nimi súvisiace politické fenomény súčasnej slovenskej spoločnosti. Tento rys jej akcií, kolaboratívnych a participatívnych projektov a videí sa od doby, keď vstúpila na umeleckú scénu stáva stále zreteľnejší a ...