Beata Jablonská

Trhliny v realite - istoty v umení

Podľa životopisných dát Romana Ondáka je zrejmé, že deväťdesiate roky sú obdobím nielen začiatku jeho umeleckej kariéry, ale aj myšlienkovým východiskom jeho vtedajšej a z veľkej časti aj súčasnej tvorby. Po páde komunistického režimu v roku 1989 sa hľadali a zavádzali nové pra ...

Ivan Csudai vo svete súčasnej maľby

Ivan Csudai sa pohybuje na slovenskej výtvarnej scéne ako ten, ktorý ovplyvňuje smerovanie súčasného obrazu, alebo presnejšie povedané podobu súčasnej maľby. Nie je to len jeho pedagogickou zásluhou, keďže neodškriepiteľne stojí za návratom maľby okolo roku 2000, spájaným predovšetkým s jeho ...

Igor Ondruš

Igor Ondruš (1972) skončil Vysokú školu výtvarných umení pred desiatimi rokmi, v roku 2003. Aj keď je to pre dejiny umenia prikrátky čas na zásadné zhodnotenie umelcovho miesta na scéne, treba povedať, že posledných desať rokov na tej domácej maliarskej to bolo obdobie, ktoré maľbu vrátilo do expono ...

Emöke Vargová - Bez názvu

Prednedávnom mi prišla pozvánka na výstavu Súčasná slovenská geometria. Samozrejme, dielo Emöke Vargovej tam nebolo. Ale pozerajúc s prižmúrenými očami na jej obraz Bez názvu, 2010 strácam pevné obrysy argumentov, prečo by tam nemalo byť. A keďže, dnes v mene stierania a prekračovania hraníc jednotl ...

Diana

Lucia Dovičáková kdesi napísala: „Maľba je pre mňa výzvou, pretože neviem, či ju dám“. V tejto úprimne vyslovenej vete je povedané takmer všetko, čo robí Luciu Dovičákovou tou „Luciou Dovičákovou“, ktorú poznáme z jej obrazov. Neistotu strieda s temperamentom, pochybnosti s istotou a hanblivosť s ex ...