Alexandra Tamásová

Pohyb medzi mikrokozmom a makrokozmom. Aktuálna tvorba Pavly Scerankovej

Pavla Sceranková (1980) je vekom síce mladá, ale tvorbou už zrelá umelkyňa. Rodáčka z Košíc, žijúca vyše desať rokov v Prahe, sa na susednej scéne úspešne etablovala. Takmer sa dá povedať, že v Česku je o nej počuť viac, než u nás – a to je škoda. Našťastie viacerí slovenskí kurátori a teoretici (na ...

Skrotenie zlej ženy? Aktuálna tvorba Lucie Dovičákovej.

Hlavnou témou košickej výtvarníčky Lucie Dovičákovej sú od počiatkov jej maľovania ženy. S maximálnou úprimnosťou sa snaží vizualizovať vnútronú i vonkajšiu realitu súčasných (hlavne mladých) žien, ktoré sa potýkajú s multiplicitou životných rolí, s očakávaniami okolia i seba samých. Sústreďuje sa p ...