Jazdec / Revue súčasného umenia

štvrťročník

- - - - -

Šéfredaktor a editor:
Juraj Čarný
 
Redakčná rada:
Richard Gregor, Mira Sikorová-Putišová,
Karen von Veh (Univerzita Johannesburg)
 
Vydavateľ:
Inštitút pre dočasné dejiny umenia
Sídlo: Veľká okružná 2130/88
IČO: 50584740
 
Sídlo redakcie:
Veľká okružná 88, 010 01 Žilina
 
Autor projektu:
Richard Gregor
 
Návrh, vizuálna koncepcia a layout:
Stano Masár

Prispievatelia:
Zuzana Bartošová, Ľuba Belohradská, Jiří Valoch, Aurel Hrabušický, Alena Vrbanová, Katarína Rusnáková, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Beata Jablonská, Petra Hanáková, Sabina Jankovičová, Andrea Euringer-Bátorová, Lenka Kukurová, Karmen Koutná, Omar Mirza, Ivana Moncoľová, Ivana Komanická, Juraj Čarný, Anton Čierny, Jarmila Sabová, Mira Sikorová, Eugénia Sikorová, Peter Janáčik, Peter Kalmus, Katarína Sokolová, Eva Kapsová, Alexandra Tamásová, Nina Vrbanová, Kristína Hermanová, Zuzana Duchová, Erik Vilim a ďalší

- - - - -

ISSN 1338–077X / Číslo registr.cie MK SR: EV 3896/09
 
Kontakt: jazdec.redakcia@gmail.com
 
Web: www.artdispecing.sk/jazdec
 
Predplatné a inzercia: jazdec.redakcia@gmail.com

Vychádza 4 x ročne

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057266306059