Jazdec / Revue súčasného umenia

štvrťročník

- - - - -

Šéfredaktorka a editorka:
Mira Sikorová-Putišová
 
Redakčná rada:
Richard Gregor, Mira Sikorová-Putišová,
Karen von Veh (Univerzita Johannesburg)
 
Vydavateľ:
Fond pre súčasné umenie,
Kráľová pri Senci 667, 900 50 Senec, IČO: 42 365 210
 
Sídlo redakcie:
Veľká okružná 88, 010 01 Žilina
 
Autor projektu:
Richard Gregor
 
Návrh, vizuálna koncepcia a layout:
Stano Masár

Prispievatelia:
Tomáš Štrauss, Zuzana Bartošová, Ľuba Belohradská, Jiří Valoch, Aurel Hrabušický, Alena Vrbanová, Katarína Rusnáková, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Beata Jablonská, Petra Hanáková, Sabina Jankovičová, Andrea Euringer-Bátorová, Lenka Kukurová, Karmen Koutná, Omar Mirza, Ivana Moncoľová, Ivana Komanická, Juraj Čarný, Anton Čierny, Jarmila Sabová, Mira Sikorová, Eugénia Sikorová, Peter Janáčik, Peter Kalmus, Katarína Sokolová, Gabriel Hošovský, Eva Kapsová, Alexandra Tamásová, Nina Vrbanová a ďalší

- - - - -

ISSN 1338–077X / Číslo registr.cie MK SR: EV 3896/09
 
Kontakt: jazdec.redakcia@gmail.com
 
Web: www.artdispecing.sk/jazdec
 
Predplatné a inzercia: jazdec.redakcia@gmail.com

Vychádza 4 x ročne