Tomáš Šoltys
Sparring

2009, video

duration: 2 min. 22 sec. akcia sa uskutočnila 14.6.2009 v kostole Klarisiek za účasti divákov.