Tomáš Rafa
Návrh česko - rómskej vlajky postriekanej svastikou

2013

Artwall gallery, Praha 2013

Recenzie na autora: Tomáš Rafa