Peter Rónai
Dejiny slovenského výtvarného umenia

2006, grafika

Recenzie na autora: Peter Rónai