Igor Ondruš
Chcieť nestací?

2013

Recenzie na autora: Igor Ondruš