Anton Čierny
Zapomenuté vzdálenosti /Brněnská – Vyhnanecká

2013

multikontextuálny projekt, výzva obyvateľom mesta Brna, bicykle, cyklotrasa, knižný sprievodca

Nie je mojou úlohou súdiť, ale pripomínať . Pripomenúť si zabudnutú vzdialenosť, medzi bodom A a B, čo v kontexte môjho projektu znamená, uvažovať nad pojmami vyhnania, straty domova, osobnej integrity a smrti. To všetko je však príliš ťažké, ťažko straviteľné a tak som to musel odľahčiť - aby úvahy o traumatizujúcich udalostiach v histórii mesta Brna mali zároveň aj protiváhu v ponuke „príjemného“ cyklovýletu s blízkym priateľom. Tomu však najskôr predchádzala výzva obyvateľom k účasti na pamätníku priložením prineseného bicykla, ktorý sa stal zároveň požičovňou. Malá knižka- sprievodca cyklotrasy vás doviedol /dovedie na miesto, kde pred 68-mi rokmi mnohým skončilo úplne všetko.

Recenzie na autora: Anton Čierny