Juraj Carny
Dobrovoľný koniec

Free End ako Full Start. Alebo ide Stano Masár plný plyn?Neznášať každodennú realitu patrí k nelimitovaným výsadám väčšiny človečenstva. Neznesiteľná všednosť naopak nepatrí k charakteristickým výsadám väčšiny umelcov. Projekty Stana Masára sú pre divákov vždy prekvapením. Systematická nevýpočítateľnosť je kombinovaná s nevšednou hravosťou a originálnou poetikou, reflektujúcou videné a zažité. Stano Masár je postkonceptuálny umelec aktívny predovšetkým v médiách objekt, inštalácia, digitálny print, počítačová animácia a video. Viaceré projekty Stana Masára sú založené na interpretácii priestorov v ktorých vystavuje, citlivo reaguje na ich charakter a divákovi pripravuje často nečakané odkazy, prekvapenia a momenty, ktoré nie je vždy možné jasne identifikovať /Duchampov byt, ENTRY – NO ENTRY/. FREE END vznikol pre výstavu Neznesiteľná všednosť bytia v Galérii SODA. Výstava bola založená na rozbití formálnej podstaty predmetov každodennej reality, ktoré unikajú zo svojej všednosti, z každodennosti svojho bytia a dobrovoľne sa nechávajú manipulovať postkonceptualistom Masárom. Funkčnosť predmetov tak prestáva byť ich dominantnou funkciou, stávajú sa poetickými predmetmi určenými k umeleckej „konzumácii“. Zároveň ale získavajú sebavedomie a začínajú sa správať autonómne. Nezneisťujú nás svojou očakávanou prítomnosťou, ale narušeným kódom. Voda v pohári stojacom na poličke zostáva permanentne naklonená. Radiátor tak intenzívne kúril, až sa začal sám roztápať. Vodovodná rúrka na umývadle sa začala vykrúcať, až ovisla a teraz vedie priamo do odtoku. Ventilátoru zvädli lopatky.Hodinám opadali ručičky, aj všetky čísla. Uterák pri pokuse uniknúť zákonom zemskej príťažlivosti zmrzol na úteku. Voda sa rozliala po stole, ale nikdy nevyschne... Sprej nastriekaný na stenu stiekol hore /smerom ku stropu/. Pre Masárovu Neznesiteľnú všednosť bytia sú podstatné aj poetické názvy. Radiátor sa volá Dobrovoľný koniec, pohár, uterák a sprej Život je zmena. Hodiny bez ručičiek a čísel Time off. Neznesiteľný time off. Prirodzená hravosť. Úprimná nevšednosť. Ako to je teda s tým Stanom Masárom?