Štefan Papčo / Antigravitácia – pohyb hmoty / pohyb ducha

V kalendárnom roku 2022 sa Artdispečing upriamil na tvorbu dvoch doku-rozhovorov, kde výtvarník a spriaznený kunsthistorik mapujú vznik nového diela. Štefan Pačo a Dušan Buran sa rozprávajú o zámeroch a východiskách autora. Dušan Buran rozkrýva pozadie vzniku projektu a rozkrýva príbuznosti s ďalšími dielami Papča.. V druhom rozhovore s časovým odstupom sa opäť vracajú k rozhovoru, ktorý končil pred realizáciou diela. V tomto máme možnosť viac spoznať detaily samotného diela ako aj proces jeho vzniku prostredníctvom záberov kamery v teréne a ateliéri. Vzniká tak ucelený pohľad na autorský tvorivý program Štefana Papča tak, ako ho vidí Dušan Buran, ktorého interpretácia je súčasťou výpovede o istej časti tvorby umelca, s dôrazom na novovznikajúce dielo.

-------------------------------

Libreto autora

Skúsenosť nadobudnutá v doteraz realizovaných projektoch zameraných primárne na otázku prepojenia fyzického a mentálneho sveta vertikality (Občania, Mohutnosti, Hmotný/ Rosný/ Absolútny, Tam kde som Nebol) naviguje moju pozornosť na hľadanie nových úrovní sochárskych výskumov v duchu amerického umelca Roberta Smithsona - Site / Nonsite. Otázka - Site / Nonsite má potenciál komunikovať skúsenosť a pravdu, ktorá nás presahuje. Mojou ambíciou je umocniť a formulovať vnútorné prepojenie medzi fyzickým a duchovným priestorom. Symbolický pojem „antigravitácie“ vnímam ako moment zastavenia, stretnutia so samým sebou a s nepoznaným. V procese tvorby diela budú hrať kľúčovú rolu prírodné hmoty, ich pôvod, reflexia a aktivácia ich pohybu na rôznych úrovniach. Pohyb vnímam ako moment fyzického stretu a vzájomného vnútorného obsiahnutia konfrontovaných entít. Predpokladaným výsledným dielom bude séria sochárskych diel a zvuková inštalácia v atmosfére šerosvitu. Pokiaľ to priestorové možnosti dovolia, samotné diela budú inštalované v hrubej vrstve vlhkého ílu. Ponor a presun v mokrej hline prirodzene spomalí pohyb priestorom, ale tiež akcentuje pocit hlbšieho vnútorného prepojenia s vystavenými dielami. Spomalený až sťažený pohyb priestorom umožní vnímať vône, vlhkosť a vnútornú kvalitu jednotlivých sedimentov inštalácie. Návštevníkovi výstavy bude navrhnuté prejsť ňou vo vysokých gumových čižmách, čím bude “prinútený” koncentrovať sa na každý svoj pohyb a tým si ho viac uvedomiť. Zároveň mu takto ne-prirodzene spomalený pohyb vytvorí priestor na hlbšiu koncentráciu. Samostatné sochárske diela budú postupne vznikať prostredníctvom hľadania možností fyzického stretu, osobného dialógu a aktivácie pohybu s prírodnými elementmi, hmotami a vybranými miestami. Surové hmoty ako kameň, živica, vosk, drevo, hlina, kamenná soľ a voda budú základnými stavebnými prvkami jednotlivých diel. Hmoty budú aktivované prostredníctvom rôznych živočíchov ( napr. hmyz, vtáky, vysoká zver a iné), ale aj gravitácie a prírodných živlov. Z formálneho hľadiska budú vytvorené práce minimalisticky reagovať na miesta v krajine, kde prebehli geologické zlomy, alebo posuny a otvoril sa nový vstup do vnútra zeme. Zvuková inštalácia vnesie do diela autentický ľudský faktor. Obsahovou podstatou bude hlasový záznam rôznych osôb popisujúcich vlastný hraničný zážitok z pohybu priestorom (opis krokov, pádov, skokov, behu, jazdu autom a iné). Táto bude realizovaná v zatemnenom priestore s maximálnou elimináciou vonkajších vizuálnych vnemov čím bude akcentovaný rozmer imaginácie a vstupu do abstraktnej zóny. Predstava opisovaného pohybu v spojení s vôňou abstraktnej hmoty rozličného pôvodu (kameň, drevo, živica, vosk, hlina a iné) vytvoria živnú pôdu pre nové stretnutie s nepoznaným a samým sebou. Kompozícia spomenutých faktorov vo vzťahu k návštevníkovi vytvorí priestor pre konfrontáciu hmoty, vedomia a podvedomia.

Štefan Papčo

Projekty

Rozhovory kunsthistorikov s najstaršou generáciou renomovaných výtvarníkov na Slovensku pripravený formou oral-history záznamu.

Reflexia vybranej výstavy formou video-recenzie. Prináša komentár kunsthistorika priamo v priestoroch výstavy so zábermi na diela, rozhovor s kurátorom výstavy a vystavujúcim umelcom.

Cyklus video-záznamov diskusie troch výtvarníkov a dvoch kritikov umenia na aktuálne témy v umení. Súčasťou sú aj krátke profily diskutujúcich výtvarníkov.

Séria videí, v ktorých mladší kunsthistorici diskutujú s kolegami zo staršej generácie na vybrané témy.

Prezentácia a archív doteraz publikovaných čísiel periodika o súčasnom vizuálnom umení.

Milan Bočkay 1 / Milan B.

Rozhovor Milana Bočkaya s Vladimírom Kordošom, Egonom Gálom a Jaroslavom Daniškom o atmosfére na SŠUP v Bratislave v 60-tych rokoch. O Rudolfovi Filovi, pedagógovi a výtvarníkovi a kultúrnych fenoménoch, ktoré ovplyvnili autora a diskutuje o nich.

viac

Štefan Balázs 1 / Pomedzi ideológiou

Slovenský výtvarník Štefan Balázs v rozhovore s kunsthistoričkou Alenou Vrbanovou o jeho štúdiu na VŠVU v Bratislave a neskôr prvé roky tvorby v Rimavskej Sobote. Inšpirácia post-modernou, bad painting, neoexpesionizmom a v tom čase progresívnejšou Budapešťou.

viac

Miroslav Nicz 1 / Komprimované obdobie diania 1990 – 1994

Výtvarník Miroslav Nicz v rozhovore s Mirou Sikorovou-Putišovou. Témami prvej časti je mapovanie začiatkov pôsobenia autora v Nitre p oNežnej revolúcii – spolupráce s Divadelnou Nitrou a Nitrianskou galériou, pôsobenie na Pedagogickej fakulte a zakladanie Umeleckej besedy v Nitre.

viac

Ján Budaj / Samizdatmi prelomiť geto

Príbeh umenia v čase totality v podaní Jána Budaja. O tom, ako byť slobodní v neslobode a návod, ako samizdatmi prelomiť geto, miesto, ktoré je dusené ideológiou a štátnou mocou. Ján Budaj sa v rozhovore s Michalom Moravčíkom a Mirou Keratovou rozpráva o svojich projektoch – výtvarných, konceptuálny ...

viac