Richard Gregor – Beata Jablonská / Ako nám uniká súčasnosť, alebo Chceli sme začať inak

Nahrávané v júni 2017 v Galérii mesta Bratislavy

Témy rozhovoru :

Konceptuálna zbierka a Stála expozícia v Galérii mesta Bratislvy, obe v koncepcii Richarda Gregora

Ako sa "objavilo" konceptuálne umenie na Slovensku?

Koncepcia dejín umenia s presahmi medzi výtvarnym umením, divadlom, hudbou a pod.

Výstava Prievan v súčasnej slovenskej maľbe, koncepcia Richard Gregor a Beata Jablonská

Aký majú charakter výstavy v Slovenskej národnej galérii v poslednom období?

Stále expozície v inštitúciách v New Yourku; výstava Ruská avantgarda v Albertine, Viedeň

Konferencia College Art Association 2017 v New Yorku (spoločná iniciatíva s Getty Foundation, MoMA, Clark Art Institute); účasť Richarda Gregora

Medzinárodná identita slovenského vizuálneho umenia; obraz našej scény v kontexte stredoeurópskeho priestoru (dnes 20 scén) a v kontexte "veľkého príbehu" západného" umenia

Bratislavský konceptualizmus

Stimulovanie exportu slovenského umenia

Efemérne dialógy 02 Angažované umenie diel 1.

Video-záznam rozhovoru Lenky Kukurovej s výtvarníčkami Pavlínou Fichta Čiernou, Ilonou Németh a výtvarníkom Petrom Kalmusom. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká tak istý ...

Efemérne dialógy 02 Angažované umenie diel 2.

Video-záznam rozhovoru Lenky Kukurovej s výtvarníčkami Pavlínou Fichta Čiernou, Ilonou Németh a výtvarníkom Petrom Kalmusom. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká tak istý ...

Efemérne dialógy 01 SOCHA Piaček, Sláviková, Zahoranský 1 časť

Video-záznam rozhovoru Jana Kraloviča a Zuzany Jakalovej s výtvarníkmi Martinom Piačekom, Ivanou Slávikovou a Dušanom Zahoranským. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká ta ...

Efemérne diaógy 01 SOCHA Piaček, Sláviková, Zahoranský 2 časť

Video-záznam rozhovoru Jana Kraloviča a Zuzany Jakalovej s výtvarníkmi Martinom Piačekom, Ivanou Slávikovou a Dušanom Zahoranským. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká ta ...

1. otvorený ateliér

Tehelná 32 19. november 1970 Milan Adamčiak (1946 – 2017), Peter Bartoš (1938), Václav Cigler (1929), Róbert Cyprich (1951 – 1996), Milan Dobeš (1929), Igor Gazdík (1943), Viliam Jakubík (1945), Július Koller (1939 – 2007), Vladimír Kordoš (1945), Ivan Kříž-Vyrubiš (1941), Otis Laubert (1946), Jur ...